Podíl sboru na duchovním a společenském životě

Víra a hasičstvo

Soška sv. Floriána z r. 1914 (asi)Oblast Hlučínska je tradičně religiózní oblastí. Víra se života hasičů dotýkala od počátků působení sboru. Dodnes přetrvává tradice pořadatelské služby hasičů při církevních slavnostech, v kostele je sloužena mše za hasiče na sv. Floriána a hasiči vypomáhají při opravách kostela. Od 90. let se sbor zůčastňuje Svatofloriánských setkání hasičských zástav, konaných na různých místech okresu. V roce 1998 při oslavách 100. výročí založe se Svatofloriánské setkání konalo i v Kobeřicích. Mši svatou celebroval biskup Mons. František Lobkowicz s tehdejším místním farářem P. Kocurkem.

Socha sv. Floriána, kterou sbor dostal při stavbě hasičského skladiště v roce 1914 darem od kněžny Lichnovské je dodnes symbolem našeho sboru a je trvale vystavena ve výklenku hasičského domu. V 50. letech sochu potkal zvláštní osud. Odcizil ji npor. Nytra, tehdejší náčelník okresní inspekce PO. Stalo se tak při rekonstrukci hasičského skladiště, kdy před garáží stálo lešení. Npor. Nytra tak učinil na příkaz tajemníka ONV Hlučín soudruha Kaňáka. Soška byla navrácena po dlouhých peripetiích až v srpnu roku 1959. Okolnosti odcizení a navrácení se sbor dověděl až v roce 1995 od váženého pana Arnošta Šafrána starosty 13. okrsku SDH okresu Opava.

Hasiči po slavnostním svěcení zástavyVe roce 1968 si některé okolní sbory zajišťovaly nové zástavy, neboť z minulých období se jim asi původní prapory nezachovaly. V našem sboru se prapor z roku 1899 dochoval, ale v poškozeném stavu. Vedení proto rozhodlo pořídit si zástavu novou. V průběhu roku 1970 bylo zhotovení zástavy svěřeno řádovým sestrám. Teprve potom došlo na organizování příprav slavnostního předání a svěcení.

Fotky ze slavnosti svěcení zástavy.

Společenský život obce

Den brannosti v Kobeřicích

V neděli dne 21.června 1936 se konal v Kobeřicích "Den brannosti", první na Hlučínsku, za účasti 15 pěšího pluku, jemuž obec Kobeřice věnovala při této příležitosti stuhu na prapor. Tato významná slavnost měla důstojný průběh a veliký úspěch morální i finanční. V sobotu večer bylo vojsko uvítáno na počátku vesnice obecním zastupitelstvem, slavnostním výborem, záložními důstojníky v uniformách, zástupci škol a úřadů, školními dětmi, hasičstvem a mnoha lidmi v Kobeřicích i okolí.

V neděli se konal za krásného počasí "Den brannosti". Odpoledne se konal průvod vesnicí, jehož se zúčastnilo vojsko, všechny přítomné spolky, školní děti a lid. Na slavnostním místě provedlo vojsko ukázky vojenského cvičení. Též Selská jízda z Opavy a Skauti měli svá čísla. Dělnice tabákové továrny v Chuchelné tančily slezské tance v hlučínských krojích Pak byla lidová veselice.

Divadelní představení

Koncem čtyřicátých let a v padesátých letech hostovaly v obci divadelní soubory. I z řad občanů se utvořily dvě skupiny ochotníků, které nacvičovaly divadelní hry pro věrné zájemce v obci, ale i pro diváky z okolních vesnic. Jeden z těchto souborů byl při osvětové besedě a druhý byl ustaven z řad členů sboru dobrovolných hasičů a jejich přátel. Aby bylo vůbec možno hrát, musely se získat kulisy. ). Hry byly vždy dobře zvládnuté, soubor kostýmy pro tato vystoupení zajišťoval z půjčovny opavského divadla, a tím byla dána kouzelnější a krásnější podívaná.

Hudební soubor

Naše obec vždy patřila k těm obcím, kde se kultuře dobře dařilo. Ke všem různým souborům, ať divadelním nebo pěveckým, musíme rovněž přiřadit i soubory hudební. Sbor dobrovolných hasičů v Kobeřicích koncem šedesátých a sedmdesátých let velmi dobře spolupracoval s další kapelou v obci. Na všech plesech, zábavách i slavnostech vyhrávala tato kapela tak, aby bylo vždy příjemně i veselo. Výsledkem dobré spolupráce bylo, že se náš sbor nakonec stal zřizovatelem této kapely. Ta až do konce svého působení hrála jako kapela Sboru dobrovolných hasičů.

Bály a zábavy

Ze zápisu po druhé světové válce se dočteme, jak důležitou pozornost přípravě takovýchto akcí výbory sboru věnovaly. Jednalo se o vyzdobení sálu, přípravu bufetu, karikatur, cen i různých komických vystoupení pro zpestření večera. Od roku 1987 sbor pořádá místo plesů v sále společenské večírky pro členy a veřejnost v sále hasičského domu.

V roce 1967 obnovil sbor tradici konání tzv. " Zástěrkových zábav". Byl to takový druh zábavy, který v minulosti konaly různé dívčí spolky. V tomto případě to byla taneční zábava, během které si dívky vybíraly chlapce k tanci. Dívky měly na takovou zábavu vstup volný, ale musely mít zástěrku z krepového papíru.

Báseň, blahopřání a píseň

Naše hlučínská obec Kobeřice zanechala pro generace příští i něco z oblasti lidové tvorby. Přestože za posledních 100 let se úřední jazyk měnil, lid ve svém styku používal hlučínské nářečí, které mělo blíž spíše k českému jazyku. Z dílny lidové tvorby se nám v obci po dnešek dochovaly básně a říkanky, které byly psány právě v nářečí. V publikaci Jana Vyhlídala z roku 1900, která se nazývá "Čechové v pruském Slezsku" je zmínka o kobeřickém lidovém básnikovi J. Weiglovi. Autor zde uvádí nádhernou a pro sbor dobrovolných hasičů velice svým obsahem cennou, báseň o "Koberských fajermanech".

<<<

Hasiči.Kobeřice.cz - oficiální stránky sboru dobrovolných hasičů obce Kobeřice
© 2001 - 2014 Adam Thomitzek, Radek Vehovský & Pavel Bernard