Fotky z historie sboru v letech 1937 až 1980

Fotky jsou z archivu Benno Bernarda

1937 - Svěcení motorové stříkačky DS 16 WIKOV

Od počátku roku 1936 bylo členy sboru jednáno o nákupu motorové stříkačky, nákup se podařilo realizovat a v roce 1937 byla uspořádána slavnost při které byla nová stříkačka posvěcena zastupujícícím kooperátorem P. Františkem Todtem. Svěcení se účastnil také okresní hejtman Dr. Josef Michálek.

Ve vratech hasičského skladištěPrůved při svěcení stříkačky Průvod s vozidlem TATRAP. František Todt Okresní hejtman Michálek se vítá s vlajkonoši Svěcení stříkačky DS 12 Vlastní svěcení Vyznamenávání činovníků Zkoušení stříkačky Zkouška výkonu stříkačky v den svěcení

Někdy před válkou - fotka družstva s autem a stříkačkou po zásahu

Hasiči se stříkačkou po zásahu

Válečná léta

V roce 1938 byla činnost sboru omezena, protože Kobeřice připadly k území tzv. Altreichu a na území byl zřízena německá zpráva. V průběhu války museli mnozí z hasičů narukovat k Wehrmachtu. To bylo důvodem vzniku ženského družstva, které se aktivně účastnilo výcviku i zásahů.

Slavnostní oběd k příležitosti 40 výročí založení Družstvo žen na voze TATRA

Poválečné období

Stav sboru byl po válce neutěšený o technice a vybavení po přechodu fronty nemluvě. Nicméně již při oslavách 50 výročí založení v roce 1948 byli členové v plné síle a uspořádali slavnost okolní i vzdálenější sbory.

Průvod při výročí 50 let sboru Rok 1951 mužstvo mužů v Kravařích Rok 1951 družxtvo mužů v Kravařích

60. a 70. léta

27.9.1970 - Svěcení nové zástavy

Zástavu posvětil P. František Kopečný za výpomoci P. Antonína Hlubka. Protože v době nástupu normalizace byla tvrdě potlačována jakákoliv spojitost mezi svazy občanů s náboženstvím, musela být tato akce náležitě utajena. Pozvánky hostům byly rozdány až v podvečer konání. Na slavnostní schůzi přednesl projev tehdejší referent mládeže Benno Bernard, protože pro vedoucí představitele obce a sboru to bylo přílišným rizikem.

2. 7. 1972 - Slavnostní otevření nové požární zbrojnice

Otevření nové zbrojnice bylo svěřeno tehdejšímu tajemníkovi MNV Janu Gillarovi, který se ještě jako předseda MNV o stavbu zbrojnice zasloužil. Slavnosti se účastnili také místopředseda okresního výboru SPO Miroslav Šašek a velitel veřejného požárního útvaru v Opavě Hubert Klučka

<<<>>>

Hasiči.Kobeřice.cz - oficiální stránky sboru dobrovolných hasičů obce Kobeřice
© 2001 - 2014 Adam Thomitzek, Radek Vehovský & Pavel Bernard