Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Organizace

Jednotka SDH Kobeřice je zařazena v Plošném rozmístění sil a prostředků PO v kategorii JPO III. Je předurčena pro zásah i mimo katastr obce a výjezd jednotky musí být uskutečněn do 10 minut od vyhlášení poplachu. Členové pravidelně absolvují příslušné zdravotní prohlídky a mají s obecním úřadem smlouvu o výkonu služby v jednotce. Členem se může stát každý zdravotně způsobilý občan, starší 18-ti let.

V připadě vyhlášení I. stupně poplachu (tj. prakticky při každém požáru) jednotka zasahuje v rámci obcí a jejich částí:

Financování

Provozní náklady jednotky jsou hrazeny z rozpočtu obce.

 

Členové jednotky

1. Velitel Jednotky Thomitzek Adam Ing. NDT Pila
2. Velitel družstva Lacina Radek    
3.   Štěpán Roman Ing. NDT  
4. Strojník - řidič Drastík Libor    
5.   Pustelník Valter    
6.   Bittner Pavel    
7.   Holubář Martin NDT  
8.   Holubář Aleš    
9.   Kubela Josef    
10.   Lacina Jiří    
11.   Liber Václav NDT  
12.   Svoboda Jiří   Pila
13.   Vehovský Jiří    
14. Hasič Bernard David    
15.   Bernard Pavel Ing. NDT  
16.   Drastík Jan   Pila
17.   Jakš Lukáš NDT Pila
18.   Jaroš Jan NDT  
19.   Jentkyová Lucie    
20.   Kašpárková Lenka    
21.   Krautwurst František NDT  
22.   Krautwurst Jan    
23.   Kočí Adam    
24.   Lacina Radek    
25.   Mašík Adam    
26.   Mrkvová Klára    
27.   Mikluš Ivo    
28.   Moravec Ondřej   Pila
29.   Mrovec Eduard    
30.   Mrovec Leonard    
31.   Mrovec Maxim NDT  
32.   Mrovec Pavel   Pila
33.   Prašivka Tomáš NDT  
34.   Prašivka Petr NDT  

 

NDT - nositel dýchací techniky

Pila - obsluha motorové pily

Požadavky na odbornou způsobilost

Velitel jednotky

Základní odborná příprava 40 hodin v hasičské škole.

Cyklická odborná příprava 1 x ročně 16 hodin v hasičské škole nebo zařízení HZS.

Velitel družstva

Základní odborná příprava 40 hodin v hasičské škole.

Cyklická odborná příprava 1 x ročně 16 hodin v hasičské škole nebo zařízení HZS.

Strojník

Základní odborná příprava 40 hodin v hasičské škole.

Cyklická odborná příprava 1 x ročně 8 hodin v hasičské škole nebo zařízení HZS.

Cyklická odborná příprava 1 x ročně pro držitele profesních osvědčení k řízení vozidel se zvláštním výstražným zařízením.

Obsluha motorové pily

Základní odborná příprava 66 hodin v hasičské škole.

Cyklická odborná příprava 1 x za 2 roky 8 hodin v zařízení HZS

Praxe 8 hodin kácení za rok.

Nositel dýchací techniky

Základní odborná příprava 16 hodin v hasičské škole a na polygonu.

Praxe 1 x za 3 měsíce použití vzduchového dýchacího přístroje (započítává se i zásah).

Všichni členové jednotky

Členové jednotky absolvují základní odbornou přípravu v rozsahu 40 hodin v místě jednotky pod vedením velitele jednotky nebo v hasičské škole. Každé 2 roky musí absolvovat zdravotní prohlídku provedenou v souladu s § 1 až 6 nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků.

 

>>>

Hasiči.Kobeřice.cz - oficiální stránky sboru dobrovolných hasičů obce Kobeřice
© 2001 - 2014 Adam Thomitzek, Radek Vehovský & Pavel Bernard