Občanské sdružení

Organizace

Soška sv. Floriána z r. 1914 (asi)

SDH Kobeřice je organizací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále SH ČMS). SH ČMS je občanským sdružením, které působí na úseku požární ochrany. Jeho úkolem je pomáhat veřejnosti, zejména obcím, tím , že vyhledává nové členy pro zásahové jednotky obcí, provádí preventivní činnost, podílí se na odborné přípravě členů jednotek, dále také vychovává mládež a pořádá kulturní a vzdělávací akce.

Členství

Nová zástava posvěcená roku 1970

Členem SH ČMS může být fyzická nebo právnická osoba. Členství vzniká dnem přijetí písemné, vlastnoručně podepsané přihlášky, schválené výborem sboru, nebo dnem udělení čestného členství.

Výbor

Výbor je základní výkonný orgán sboru. Má 13 členů + 3 členy revizní rady, kteří se scházejí přibližně jednou za měsíc a před pořádáním různých spolkových akcí.

Členové výboru

Starosta Vehovský Jiří
Místostarosta Svoboda Jiří
Velitel Drastík Jan
Zástupce vel. - hospodář Thomitzek Adam, Ing.
Strojník Pustelník Valter
Referent mládeže Bernard Pavel, Ing.
Jednatel Krautwurst František
Pokladník Mrovec Leonard
Správce spol. místností Liber Václav
Organizační referent Lacina Jiří
Správce areálu Mrovec Eduard
Člen Mrovec Maxim
Štěpán Roman

Členové revizní rady

Předseda Baránek Alois
Člen Holeček Bruno
Krautwurst Jan

 

 

>>>

 

Hasiči.Kobeřice.cz - oficiální stránky sboru dobrovolných hasičů obce Kobeřice
© 2001 - 2014 Adam Thomitzek, Radek Vehovský & Pavel Bernard