Co dělat při požáru?

  1. Varujte všechny osoby nacházející se v ohrožených místech.
  2. Opusťte objekt a dohlédněte aby jej opustili i ostatní.
  3. Při úniku za sebou zavírejte dveře.
  4. Do prostor kde hoří se nevracejte pro osobní věci!
  5. Ohlaste požár na telefon 150
  6. Pokuste se požár hasit hasicím přístrojem nebo např. zahradní hadicí z bezpečného místa např. oknem. ze dveří chodby. Nevstupujte do zakouřených prostor!
  7. Vypněte elektrický rozvaděč a hlavní uzávěr plynu.
  8. Informujte hasiče o osobách, které v objektu zůstaly a nebezpečných předmětech (hořlavé kapaliny, tlakové láhve)

     

>>>

Hasiči.Kobeřice.cz - oficiální stránky sboru dobrovolných hasičů obce Kobeřice
© 2001 - 2014 Adam Thomitzek, Radek Vehovský & Pavel Bernard