Preventivní opatření

Elektrické spotřebiče

Do zásuvek prodlužovaček nezapojujte další rozbočovače. Kontrolujte, zda kabely nejsou poškozené a zda se nepřehřívají.

Nepřetěžujte zásuvky, kontrolujte zda se zástrčky nezahřívají. Umožněte dostatečné větrání u spotřebičů jako jsou televize, kuchyňské spotřebiče, silné lampy apod. aby nedocházelo k přehřátí.

Nakupujte elektrické spotřebiče renomovaných výrobců, které mají český návod k použití a prodávající vám je schopen ukázat prohlášení o shodě výrobku s tuzemskými předpisy. Nenakupujte elektrické spotřebiče na tržnicích.

Přetížení elektroinstalace signalizují tyto projevy:

Nepodceňujte nutnost revize elektroinstalace při těchto problémech.

Kuchyně

Neopatrné vaření dominuje mezi příčinami domácích požárů. Spálené maso je klasickou příčinou výjezdu hasičů, proto nikdy nenechávejte vaření bez dozoru. Diskuze se sousedkou při přípravě oběda je známý rizikový faktor.

K zamezení vzniku požáru stačí dodržet tyto pravidla:

Malé děti

Poučte své děti nejen o možných příčinách požáru, ale také o tom, jak se mají zachovat v případě vzniku požáru.

Hořlavé kapaliny

Hořlavé kapaliny musí být skladovány pouze ve schválených bezpečných nádobách. Neskladujte benzin v PET lahvích a plastikových obalech určených k ukládání jiných látek (může dojít k iniciaci par statickou elektřinou).

Kouření

Kuřáci způsobují velké množství požárů a často při nich také sami zahynou, proto:

Krby a kamna

Topná zařízení

Nevhodně užívána mohou patřit mezi nejnebezpečnější technická zařízení v domě. Nevhodná instalace případně zanedbaná údržba topného zařízení nebo ohřívače vody, již byla příčinou nejednoho požáru. Přitom při dodržení pár základních instrukcí lze riziko téměř zcela eliminovat.

Zdroj informací:

Tyto informace jsou čerpány ze:

Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty

ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny - sklady

<<<

Hasiči.Kobeřice.cz - oficiální stránky sboru dobrovolných hasičů obce Kobeřice
© 2001 - 2014 Adam Thomitzek, Radek Vehovský & Pavel Bernard