Vybavení domácnosti pro případ požáru

Požární hlásiče

Hlavním nebezpečím pro ohrožené osoby je kouř. Zvláště v nočních hodinách dochází k udušení dříve, než se stačíte probudit. Minimálně instalujte hlásič do prostor, kde spíte a kde můžete spát (např. obývák). Hlásiče jsou napájeny 9 V baterií, která vydrží přibližně 1 rok a jejich životnost je minimálně 10 let.

Studie prováděné ve skandinávských zemích ukázaly, že po celoplošném povinném zavedení požárních hlásičů v obytných objektech došlo k poklesu počtu úmrtí při požárech o 50%.

Požární hlásiče lze také napojit na ústřednu elektrického zabezpečovacího systému, který vás může varovat, že doma hoří i při vaší nepřítomnosti (např. pomocí SMS). Vy potom můžete telefonicky požádat souseda aby šel zjistit co se děje, nebo rovnou volat hasiče. Hlásič je v tomto případě napájen z ústředny a odpadá nutnost pravidelné výměny baterií.

Ceny kouřových hlásičů se pohybují od 230,- do 700, -Kč v závislosti na typu.

Hasicí přístroj v bytě

Hasicí přístroj je základním prostředkem k hašení požáru. Pro použití v bytě lze doporučit hasicí sprej s náplní zdravotně nezávadného hasiva PYROCOM, který má výborný hasicí účinek a jednoduché použití. Při hašení ze vzdálenosti min 1 m jím lze hasit elektrická zařízení pod napětím.

Cena spreje PYROCOM se pohybuje okolo 300,- Kč.

Hasicí přístroj v nebytových prostorách

Pro hašení v dílně, garáži a hospodářských budovách je nejlepší hasicí přístroj práškový s náplní 6 kg. Tímto přístrojem je možné hasit všechny druhy požárů včetně elektrických zařízení pod napětím. Přístroj má vysokou hasební účinnost i při neodborném použití.

Cena práškového přístroje 6 kg nepřesahuje 1200,- Kč.

Domácí požární hydrant

V rodinných domech a dílnách si připravte zahradní hadici o průměru min. 3/4" nebo požární hadici D25, napojenou na vodovod, která dosáhne do většiny prostor.

Je nutné si uvědomit, že běžné dojezdové časy hasičů od ohlášení nebývají nižší než 10 minut, což je z hlediska volného rozvoje požáru dlouhá doba. I malý proud vody může výrazně zpomalit šíření požáru do doby příjezdu hasičů.

Cena 20 m požární hadice D25 s kombinovanou proudnicí nepřesahuje 1100,- Kč.

<<<>>>

Hasiči.Kobeřice.cz - oficiální stránky sboru dobrovolných hasičů obce Kobeřice
© 2001 - 2014 Adam Thomitzek, Radek Vehovský & Pavel Bernard