Historie práce s mládeží

Staré "Řády služební" již za první republiky vybízely ve spolkové činnosti k práci s mládeží. Konec šedesátých let zastihl sbor v dobrém stavu co se týče lidí, kteří byli odhodláni pracovat s mládeží a věnovat ji svůj volný čas. Od roku 1974 začínají s mládeží pracovat velmi dobře i jiné společenské organizace. Říká se, že ve všech lidských konáních lidé přicházejí a odcházejí. V naší práci s mládeží nastalo spíše to druhé. Pionýrský oddíl mladých turistů přilákal některé děti z našeho oddílu k této zajímavé činnosti, a s nimi i našeho referenta pro mládež. V roce 1977 a 1978 se mladší členové snažili vést tehdy ještě zbylou mládež. Výsledkem byly dobré výkony chlapců v jejich požárních disciplínách. Věk chlapců ukončil činnost mezi žactvem a ti měli pracovat v dorostu. V této době v roce 1977 se dokonce na okresním kole umístil náš dorost na vynikajícím 2. místě a zbytek žactva na okrskovém celostátním kole skončil ještě na pěkném třetím místě.

Další vlna mládeže, s kterou se pracovalo, byla z období 1982 až 1987. V tomto období se mimo požárnickou práci konaly i činnosti jiné. Děti nacvičovaly básničky i písničky s požárnickou tématikou a každým rokem u příležitosti výroční členské schůzi měly svůj úvodní kulturní program. K Vánocům se konaly i vánoční besídky. Žákovskému družstvu z této doby se velice dařilo v celostátní hře PLAMEN. V těchto soutěžích museli žáci prokázat nejen zručnost a rychlost v požárnických disciplínách, ale museli zvládat i cviky s provazy, znát teorii a běhat závod všestrannosti přes terénní překážky. V každém roce žáci skončili v okresním finále na předním medailovém místě a v roce 1987 dosáhli vrcholu své výkonnosti. Účastnili se krajské soutěže v Bludově, kde po všech disciplínách naše družstvo mělo skoro nejlepší umístění. Do soutěže se ale započítával i několikaminutový kulturní program. Obsah i projev v programu, který kluci předvedli musel uspokojit nejednoho přítomného diváka v sále. Porotu ale nikoliv. Program totiž neměl ideově-politické zaměření. Slzy v očích těchto chlapců napověděly své: "Nemá to cenu".

V posledních letech se vytvořila okolo nových vedoucích i úplně jiná nová družstva žáků a dorostu. Dorostenci dosáhli v roce 1997 úspěchu tím, že pro naši obec vybojovali krajský titul za vítězství v Ostravě, když předtím se stali i přeborníky okresu Opava. Od roku 2001 byla v našem okrese zavedena mládežnická okresní liga, která přitahuje velké množství soutěžních družstev. Naši žáci stabilně patří mezi nejlepší družstva okresu.

 

Zdroj informací:

BERNARD, BENNO. Pomoc přichází. Publikace popisující historii SDH Kobeřice v letech 1898 - 1998. Tiskárna Maj, Lhota u Opavy: 1998. 94 s.

<<<

Hasiči.Kobeřice.cz - oficiální stránky sboru dobrovolných hasičů obce Kobeřice
© 2001 - 2014 Adam Thomitzek, Radek Vehovský & Pavel Bernard